Ecologische uitgangspunten

Onze ecologische visie is dat we in staat moeten zijn een zo persoonlijk mogelijke tuin aan te kunnen leggen tegen een zo laag mogelijke ‘voetafdruk’. Daarbij willen we de natuur niet alleen ontzien, maar zelfs ook versterken.

Dit doen we  zoveel mogelijk door middel van:

  • Hergebruik van bestaand plantgoed
  • Hergebruik van bestaande materialen
  • Plantgoed afkomstig van biologische kwekerijen
  • Gebruik van lokale partijen
  • Opvang en slim gebruik van regenwater
  • Overwegend inheemse beplanting
  • Een uitnodigende tuin voor flora en fauna
  • Het zoveel mogelijk ontzien van de bodem

Van de winst draagt HW Natuurlijk 5% af voor de bijdrage aan een voedselbos.